Konuşmacılarımızı Farklı Açıdan birlikte keşfedelim !

TEDxIzmit

Kapı Açılışı

09:00-10:00

(1) Korkma Başla Don't Scare, Just Start!

10:00-11:30

Kahve Molası Coffee Break

11:30-12:00

(2) Enerjini Topla Be Energetic

12:00-13:00

Öğle Yemeği Lunch

13:00-14:14

(3) Fikirleri Yenileme Zamanı Time to Refresh Your Mind

14:15-15:30

Kahve Molası Coffee Break

15:30-16:00

(4) Harekete Geç Move On

16:00 - 17:30

Ayşe Ören

  TED Ankara Koleji’ni bitiren Ayşe Ören, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında “DesignArt” şirketini kurdu. Aynı yıl Sanayi Bakanlığı’ndan Tekno Girişim sermaye desteği alan ilk mimar unvanına sahip oldu. Ayşe Ören, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Teknopark kuruluş şirketleri arasında yerini alan şirketi ile teknoparklar bünyesine kabul edilen ilk tasarımcıdır. Sanat ve teknoloji arasında bir bağ kurarak tasarımın araştırma ve geliştirme faaliyeti kapsamında kabul edilmesini kendisine hedef olarak belirlemiştir. “DesignArt” vasıtasıyla sanata yeni bir algı, anlayış ve mana kazandırmayı misyon edinen Ayşe Ören, toplumun her kesimine farklı bir pencereden bakıyor. Sanatı bir amaç ve siyaset üstü bir faaliyet alanı olarak görüyor. Çalışmalarının merkezine insanı koyarak teknoloji ve tasarımı bir araya getiren projelere imza atıyor. İnterdisipliner bir bakış açısına sahip olan Ayşe Ören’in felsefesi; ihtiyaçlara uygun, sanata yeni bir perspektif kazandıracak, yeni anlayış şekilleri ve evrensel bir dile sahip olan çalışmalar ortaya koymak şeklinde özetlenebilir. “Farklılıklarımızı koruyarak kültürümüze ait bilgileri evrenselleştirmeli ve böylece gelişmeliyiz. Kültürel bilgilerimizi tasarıma artı değer katmak için kullanmalıyız” diyen Ayşe Ören, ülkemizde sayıları her geçen gün artan başarılı kadın girişimcilere de benzersiz bir örnek oluşturuyor. Çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı hedefliyor. Odaklandığı konuların başında engelliler, çevre duyarlılığı (geri dönüşüm), enerji verimliliği, sürdürebilir yapılar ve akıllı şehirler geliyor.