Peki Ya Sonra ?

2017 Bilim Merkezi

Konuşmacılarımız

Gerçekleşen Performans

  • 16:00 Kapı Açılışı

  • 17:00 Açılış

  • 17:15 I. Oturum | Herşeyden Önce

  • 18:30 Ara

  • 19:00 II. Oturum | O An

  • 20:30 Kapanış

Bizimle olan partnerlerimiz